YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏR NƏDİR

Yoluxucu xəstəliklər nədir? Yoluxucu xəstəlikləri mikroorqanizmlər törədir. həmin törədicilərin bir xəstədən digərinə yoluxması ilə də xəstəlik yayılmağa başlayır. Buna görə də belə xəstəliklər yoluxucu xəstəliklər adlanır. Mikroorqanizmlərin insanoğlu ilə

HEPATITLƏR

Hepatit nədir? Hepatit qaraciyər toxumasının iltihabına deyilir. Bu zaman qaraciyər hüceyrələrində distrofik və nekrotik dəyişikliklər gedir. Stromasında (hüceyrə arası maddədə) iltihabi hüceyrələrin infiltrasiyası baş verir. Yəni iltihab hüceyrələri hüceyrə

QARACİYƏR YAĞLANMASI

QARACIYƏR YAĞLANMASI NƏDİR? Buna qaraciyərin steatozu (steato-yunanca yağlanma), qaraciyərin piy distrofiyası, piylənməsi, piy hepatozu, piy infiltrasiyası da deyilir. Əsas morfoloji əlaməti hepatositlərin (qaraciyər hüceyrələri) sitoplazmalarında piy damlalarının meydana çıxmasıdır.